Uppdaterat på svenskamodellen.se

Nu återfinns en mer uppdaterad version av denna sida på www.svenskamodellen.se

Välkommen dit!

Annonser

Välkommen till svenskamodellen.se!

Vi lever i en svår tid. Sverige reas ut. De rika skor sig och orättvisorna växer.  

Argumenten för den solidariska välfärdsstaten är starkare nu än någonsin. svenskamodellen.se finns till för att föra fram dessa argument. 

svenskamodellen.se vill förklara, försvara och förbättra välfärdens idéer. Och argumentera för att vi har råd med rättvisa. 

svenskamodellen.se arbetar med områden som den svenska modellens idéer, arbetarrörelsens ideologi och historia, samhällsekonomi, EU och EMU, organisering av valkampanjer samt media och kommunikation.  

svenskamodellen.se arbetar med artiklar, rapporter, föredrag och konsultuppdrag. Arbetet sker både i Sverige och internationellt.

Welcome to swedishmodel.se!

The arguments for the solidaric welfare state are stronger now than ever. swedishmodel.se exists for making these arguments. 

swedishmodel.se wants to describe, defend and develop the ideas of the welfare state. And argue for that we can afford justice. 

swedishmodel.se works with subjects like the ideas of the Swedish Model, the ideology and history of the labour movement, political economy, EU and EMU, organizing of election campaigns and media and communication.  

swedishmodel.se works with articles, reports, speeches and consultancy projects. swedishmodel.se works in Sweden as well as internationally.